«برنامه ریزی شهری و گفتمان عدالت»
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۲۸ اردیبهشت - ۱۴۰۰  
true
true
«برنامه ریزی شهری و گفتمان عدالت»

معصومه رجبی
محقق و مدرس دانشگاه

«برنامه ریزی شهری و گفتمان عدالت»

عدالت یکی از اصلی ترین اهداف برنامه ریزی شهری محسوب می شود واژه «عدالت» یکی از مناقشه انگیزه ترین مفاهیم در حوزه علوم انسانی است
و در حوزه های گوناگون حقوق ، اخلاق ، الهیات ،جامعه شناسی و علوم سیاسی معانی مختلفی پیدا می کند
در حکمت ۴۳۷ نهج البلاغه امیر المومنین علیه السلام در اهمیت عدل آمده است:
«عدل،کارهارادرمحل خودقرارمی دهد»
ازآنجاکه برنامه ریزی شهری اصولا مقوله سیاسی است نمی توان از تأییر آن بر منافع عمومی و درنتیجه ارتقاء یا افول عدالت در سطح جامعه غافل شد.
برنامه ریزان شهری نه تنها مشروعیت لازم برای پرداختن به مقوله فلسفی عدالت را دارندبلکه حتی موظف هستندکه پیش از طرح هر نظریه ای از عدالت، زمینه فلسفی آن نظریه را بشناسند و با مقایسه نظریه های مختلف ،نظریه ای را که با ارزشها و هنجارها یجامعه همسویی بیشتری دارد انتخاب کنند.
شهر رشت با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی مستمر، بیش از هر دوره دیگري نیازمند توجه به برقراري عدالت فضایی در برخورداري مطلوب از خدمات مختلف شهري می باشد
دغدغه های این روزهای همشهریانم توزیع نامناسب خدمات شهري که منجر به عدم برقراري عدالت فضایی شده ،میباشد .
عدالت فضایی و عدالت جغرافیایی به معنی توزیع عادلانۀ خدمات و امکانات شهري برای رسیدن به جامعه ای متوازن و یکیاز رهیافتهاي عدالت اجتماعی است.
شهر رشت داراي فضاهاي نابرابر در برخورداري از خدمات شهري است.بنابراین اعضای شورای شهر با توجه به مفهوم عدالت فضایی ، بررسی ارتباط بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات و دسترسی مناسب ساکنان نواحی پنج گانه شهر رشت از خدمات عمومی شهري باید نظارت بیشتر در این حوزه را داشته باشندوازتمرکـزامکانات و خدمات در یک نقطه که باعـث افـزایش سـریع قیمت زمین و ایجاد سود براي صاحبان آن منطقه می شود که نهایتا منجر به ایجاد فاصله طبقاتی می شود،جلوگیری کنند .
توزیع نامتوازن امکانات و خدمات باعث شکل گیری محلات مرفـه اجتمـاعی از یک طرف و محلـه های غیـر برخـوردار از طـرف دیگـر میگردد، که این محلات، همراه با درآمد پایین و عـدم دستیابی به حداقل استانداردها باعث تشدید فقر و بالا رفتن آسیب های اجتماعی می شود
در صورتی که توزیع متوازن امکانات و خـدمات باعـث می گـردد کـه ارزش افزوده ایجاد شده در سطحی وسـیع تـر توزیـع شـده، مـردم بیشـتري از آن بهـره منـد گردنـد. از مهمتـرین عوامل در برنامـه ریـزي شـهري، اسـتفاده از فضـاها و توزیع مناسب و به عبـارتی کامـل تـر عـدالت فضـایی است.
چنانچه ملک الشعرای بهار گفته :
«عدل کن عدل که گفته‌اند حکیمان جهان
مملکت بی‌مدد عدل نماند بر جای»

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true